© Copyright 2019 Hajduk & Partners Tax, s.r.o. | Realizace TN | Tato stránka je chráněna Recaptchou a platí zde zásady ochrany soukromí Google a podmínky služeb.

Služby

Komplexní daňové poradenství

Hledání souvislostí a možných dopadů při analyzování klientských projektů z pohledu příslušných daní, včetně projektů s mezinárodním přesahem.

Zajištění vedení účetnictví a mzdové agendy

Klientský přístup a důraz na profesionalitu oceňují rovněž naši klienti při zpracování účetní i mzdové agendy, kterou zajišťuje naše spolupracující účetní firma Buchalteria, s.r.o.

Stanoviska k daňové a účetní problematice

Vzhledem k tomu, že český daňový a účetní systém je poměrně rozsáhlý a komplikovaný, nabízíme zpracování odborných stanovisek s cílem vyjasnit interpretační nejasnost a upozornit na možná rizika.

Mezinárodní zdanění

S oblibou hledáme vhodná a efektivní řešení zdaňování transakcí při využití všech možností, které jsou dané nejen českými zákony, ale EU nařízeními a smlouvami o dvojím zdanění. Máme zkušenosti s určením daňového rezidenství fyzických osob a radíme s daňovými dopady přítomnosti zahraniční společnosti v ČR, popř. vaší společnosti v zahraničí.

Efektivní nastavení smluv

Spolu s partnerskou Advokátní kanceláří HAJDUK & PARTNERS s.r.o. nás baví nastavovat nejen obchodní smlouvy klientů z daňově-právního pohledu, ale i pomáhat vyjednávat lepší smluvní podmínky pro naše klienty.

Zastupování v daňovém řízení

Během Vaši podnikatelské činnosti mohou nastat i situace, kdy byste rádi využili zastupování v daňovém řízení (např. daňová kontrola, výslech svědka), popř. spoluúčast našeho daňového poradce, při jednání s finančním úřadem. V případě zájmu připravíme a podáme příslušné daňové přiznání na základě plné moci udělené daňovému poradci s odkladem termínu podání a platby daně.

Due Diligence při nákupech a prodejích firem

Pro naše klienty, kteří mají zájem o koupi vybrané firmy, zajišťujeme daňově-účetně-finanční prověrku hospodaření a podaných daňových přiznání s cílem identifikace případných rizik před rozhodnutím o nákupu. Obdobně pro naše klienty, kteří mají zájem o prodej (části) své firmy, pomáháme klientům s přípravou procesu prodeje a minimalizace možných rizik, tak aby hodnota prodávané (části) firmy byla co nejvyšší. Pomáháme rovněž klientům, kteří se připravují nebo už řeší (rodinné) nástupnictví ve svých firmách.

O nás

Společnost HAJDUK & PARTNERS TAX s.r.o. vznikla jako poradenská společnost poskytující konzultační služby v oblasti daní. Spolu s partnerskou Advokátní kanceláří HAJDUK & PARTNERS s.r.o.  poskytujeme klientům komplexní právní a daňové služby. Zaměřujeme se na správné a efektivní nastavení klientských smluv a transakcí, jak z právního, tak daňového pohledu. Správnost nastavení smluv a transakcí nejen nastavujeme, ale se spolupracující účetní firmou Buchalteria, s.r.o. zaúčtujeme a zajistíme potřebné finanční výkazy a zpracování mzdové agendy.

Naší přidanou hodnotou je znalost poměrů a právních předpisů v česko – polsko – slovenské příhraniční oblasti, znalost způsobů fungování soukromých i veřejnoprávních orgánů, jak rovněž jazyková vybavenost, která nám umožňuje poskytovat služby v polském, českém, slovenském i anglickém jazyce.

Ing. Marian Martynek

Daňový poradce registrovaný v Komoře daňových poradců ČR, ev. č. 3632.

Marian je od roku 2002 daňovým poradcem registrovaným v Komoře daňových poradců ČR. Specializuje se především na daň z příjmů právnických osob a DPH. Své zkušenosti získával v jedné z poradenských firem v rámci BIG 4, kde od 2010 do 2018 vedl daňový tým v Ostravě.

Kromě standardní daňové agendy pro střední a velké společnosti Marian pomáhal s efektivním nastavením a následnou kontrolou plnění podmínek u investičních pobídek a odpočtech na výzkum a vývoj před finančními úřady. Má bohaté zkušenosti s mezinárodním zdaněním ve výrobních firmách. Úspěšně rovněž pomáhal s obhajobou vhodného nastavení transferových cen (transfer pricing) ve skupinách firem.

Hovoří plynně česky, polsky a anglicky.

Kontakt

Top